Kommunen følger de nasjonale reglene og har foreløpig ingen lokaler regler. Minner om de nasjonale anbefalingen bl.a. generelle smittevernråd og sosial kontakt, se  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Kriseledelsen anbefaler at man tar i bruk smittestopp appen.

 

Gjeldene karantene regler

Se følgende link: Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter - HÆGEBOSTAD KOMMUNE (custompublish.com)

 

Til deg som har positiv koronatest, og du som er nærkontakt

Ber deg lese gjennom følgende link: https://www.fhi.no/publ/plakat/til-deg-som-har-positiv-koronatest-og-du-som-er-narkontakt/

 

Hurtigtester

Ikke ring legekontoret for å avtale henting av hurtigtester. Hurtigtester kan hentes i inngangspartiet til legekontoret hvor det er satt ut en kasse med hurtigtester, og på kommunehuset.

Tester du positiv på hurtigtest registrer denne dersom du har mulighet til dette, se link: Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest - HÆGEBOSTAD KOMMUNE (haegebostad.kommune.no) eller ta kontakt med kommunen, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/coronainfo.525632.no.html

Kriseledelsen viser til at de som skal hente selvtester ikke tar flere enn det de trenger i forbindelse med det testregimet de er inne i. Kommunen har ikke har flere tester enn nødvendig, og vil man teste seg for sikkerhetsskyld, må man kjøpe testen selv. Det er heller ikke hensiktsmessig å ta mer enn en test om dagen.

Kriseledelsen har planlagt nytt møte på onsdag.