Nasjonale råd og anbefalinger

Regjeringen fjernet fra 12.2.22 alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom, se https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/

 

Vaksinering

Drop-in vaksinering skjer 2. hver mandag dvs. neste gang er 21.02.22, se link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

 

Kriseledelsen har ikke planlagt nye møter siden flesteparten av smittevernstiltakene er avsluttet, og driften i kommunen er relativt normal selv med stor smitte. Smittesituasjonen følges fortløpende av kommunens beredskapsgruppe for smittevern.