Kommunen følger de nasjonale reglene og anbefalinger, se følgende link: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Kriseledelsen anbefaler at man tar i bruk smittestopp appen.

 

Smittevernråd

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19. Nærkontakter bør unngå store forsamlinger for å unngå smittespredning, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

 

Vaksinering

Drop-in vaksinering skjer 2. hver mandag dvs. neste gang er 21.02.22, se link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

 

Kriseledelsen har neste møte mandag 14.2.22.