Kommunen følger de nasjonale reglene og anbefalinger, se følgende link: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Kriseledelsen anbefaler at man tar i bruk smittestopp appen.

 

Oppdaterte generelle smittevernråd

Folkehelseinstituttet har oppdatert sine nettsider i forhold til smittevernråd for befolkningen som beskriver de generelle smittevernrådene som gjelder alle, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/