Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Snarveier

17. MAI KOMITÉ 2021

KORONASITUASJONEN GJORDE AT VI MÅTTE UTSETTE PLANLEGGINGEN AV 17 MAI, SÅ NÅ PRØVER VI IGJEN.

FYLLER DU 20, 30, 40, 50, 60 ÅR I ÅR, ELLER ER DU KONFIRMANT?

DÅ ER DU HERMED INNKALLA TIL MØTE I 17. MAI KOMITEEN.

Hægebostad kommune har tidlegare vedtatt at alle som fyller ”runde” tal frå 20 – 60 + konfirmantane, eller dei som er i same årskull, skal være med i 17. mai komiteen.

Møte er:

Hægebostad:  Torsdag 22. april kl. 18:00                          Utendørs Kollemo skole

Eiken:              Torsdag 22. april kl. 18:00                                               Utendørs Eiken Skule

Ein må presisera at det er viktig at alle møter.  Med denne modellen er det 10 år mellom kvar gong ein er med i komiteen.

Vel møtt.

Norsk flagg

17-Mai komiteens møte avlyst.

På grunn av utviklingen i Covid 19 og strengere regler blir dagens møter i 17-mai komiteene utsatt.  Det blir lagt ut ny informasjon på Facebook og på kommunens hjemmeside når det igjen blir mulighet for å planlegge 17 Mai i kommunen.

17-mai-web

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Varsel om oppstart av reguleringsplan

Detaljplan for del av gnr 28 bnr 23 - Kollemo

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved om oppstart av regulering av et område ca 1,2 daa av gnr 28, bnr 23, Kollemo.

Planavgrensning er vist med stipling på kartusnitt.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for en bolig med atkomst fra kommunal veg samt å avklare areal for lekeplass.

Planarbeidet er i tråd med overordnet kommunedelplan, og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Hægebostad kommune,

tlf. 38349100, eller på e-post til: post@ haegebostad.kommune.no    innen 20.4.2021

Kollemo
1