Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Snarveier

Strømstøtte til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan få tilskudd via sin kommune. Søknadsfrist 15. mars kl. 13:00.

Penger

Mangel i testpakkene til koronatester

Vi har i dag oppdaget at det dessverre mangler testkassett i noen av hurtigtestene som har blitt hentet de to siste dagene. Dette gjelder de testene som er pakket i plastposer. Dersom du har fått en pose med ufullstendig test kan du hente tester innforbi døra til dagsenteret (kjelleren ved EBO) lørdag og søndag mellom 09:00-18:00, eller ta kontakt med Aktivitetssenteret på telefon: 94527206.

Kommunen ber dere kun ta nødvendig antall tester slik at alle som har behov får testet seg.

Bilde+koronavirus

Varselet fra MET om vindkast, oransje nivå

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om vindkast, oransje nivå, gjeldende fra i morgen kl. 1500 til søndag kl. 1200.

Varselet angir følgende konsekvens: Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Strømforsyningen vil bli påvirket, f.eks. som følge av trær som knekker og kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. 

MET opplyserat det kraftigste været vil treffe Agder fra lørdag kveld til første del av natt til søndag da vinden dreier på NV. Det kan ventes full storm langs kysten. Det er fare for fallvinder i dalstrøkene, noe som erfaringsvis kan medføre store skader. 

1425230499923_1

Omlegging av kommunens rutiner i delings- og omdisponeringssaker.

Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren har bedt kommunene behandler alle sakene etter jordloven før dispensasjonssakene etter plan- og bygningsloven sendes på høring til Statsforvalteren. Statsforvalteren påpeker at det er særlig viktig å foreta jordlovbehandlingen først dersom det ligger an til avslag etter jordloven. Vi viser til at det uansett ikke er adgang til å gjennomføre tiltaket etter plan- og bygningsloven, dersom det ikke foreligger samtykke etter jordloven i slike tilfeller.

Kommunen beklager at dette kan medføre at det går lengre tid før slike saker blir ferdigbehandlet.

kyr på heia

Nye muligheter for å sende inn byggesøknad uten ansvarsrett digitalt

Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egen hånd, uten hjelp fra fagfolk. Det kan for eksempel være å bygge garasje, bod, terrasse, levegg, gjerde eller støttemur.  Sjekk om du kan søke selv, se Direktoratet for byggkvalitet

Fordelene ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste, er at du som søker får veiledning underveis – slik at det blir enklere å sende inn en komplett søknad til kommunen.

Dette er tjenestene som kan brukes til å lage og sende søknad uten ansvarsrett digitalt:

  • eByggesøk Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.
  • Byggesøknaden.no I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult.

Begge tjenestene gir god veiledning og støtte i søknadsprosessen. Søknadene kontrolleres opp mot den digitale regelverksplattformen Fellestjenester BYGG før de blir sendt inn til kommunen. 

Det sikrer at søknaden blir mer komplett og kan lastes direkte inn i kommunens eByggesaks-løsning.

stige mot bygning

Minner om søknadsfrist for kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Hægebostad

Det er kommet inn få søknader til midler fra kompensasjonsordningen og vi anbefaler bedrifter å søke om å få dekt noen av sine utgifter/tap som følge av korona.
 
Kommunal kompensasjonsordning for næringslivet.
Hægebostad kommune har fått tildelt nye midler for å avhjelpe i forbindelse med koronasituasjonen. Du finner informasjon og søknadsportal i lenken her. Søknadsfristen er 11. februar.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ståle Olsen på epost: stale.olsen@haegebostad.kommune.no eller telefon: 90296028

OIPD16414N1

Kulturskoletilbud 2022

Kommunestyret fattet bl.a. følgende vedtak 16.12.21:

  1. Et allsidig kulturskoletilbud er viktig for kommunens innbyggere. Hægebostad kommune inngår avtale med Vest-Agder museet – Tingparken om etablering av kulturskoletilbud og godkjenner avtalen med Samklang med følgende endring om varighet. Begge avtalene har varighet ut skoleåret 22/23, dvs. til sommeren 2023.

 

kommunevåpen

KULTURPRIS 2021

Ny frist: For å få inn endå fleire kandidatar til kulturprisen blir  fristen for forslag utsett til 31. desember.

Formannskapet deler ut kulturprisen 2021 til ein person/organisasjon/gruppe som på særskild måte har utmerka seg innanfor ei frivillig kulturell verksemd, eller på anna måte utmerka seg med arbeid for kulturlivet i kommunen.

Den eller dei som får prisen må bu i Hægebostad kommune, eller ha ei særskild tilknyting til kommunen gjennom si verksemd.

Vi vil be dykk sende inn forslag på kandidat som de meiner er aktuelle til å motta prisen. Det må grunngjevast kvifor kandidaten er verdig Kulturprisen 2021.

Forslaga vil bli behandla konfidensielt.

Vi håper det kjem inn mange gode forslag!

Send ditt forslag til:

Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 TINGVATN innan 31 desember, eller på e-post: post@haegebostad.kommune.no Merk brev/melding med Kulturpris

diplom

Varsel om flomfare, gult nivå for sørlige og midtre deler av Telemark og Agder, østlige deler av Rogaland (NVE)

NVE har sendt ut gult flomvarsel for bla Hægebostad kommune.

Konsekvens: Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd: Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring
 

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/455912

vann og fjell