Hvem kan søke?

Bevillingen kan kun gis til virksomheter som har serveringsbevilling. Det må avlegges etablererprøve. Denne må være bestått.
Det er det ingen tak på antall skjenkebevillinger som gis.

Søknadsfrist

Det kan leveres inn søknad om alminnelig skjenkebevilling hele året

Hva koster det?

Gebyret beregnes ut ifra hvor mange liter alkoholholdig drikk dere forventer å omsette i løpet av ett kalenderår. 

Du finner betalingssatsene under Kap. 6 i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikker.