Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skatt og avgift

Spørsmål om skatt? Kontakt skatteoppkreveren i Kvinesdal kommune

Skatteoppkreverfunksjonens oppgave er ajourhold av kommunens skatteregnskap. Målet er at skatt og arbeidsgiveravgift blir innbetalt og avregnet til rett tid. Funksjonen er interkommunal og omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og Kvinesdal.
Oppgaven innebærer blant annet innfordring av ubetalte skattekrav samt utbetaling ved skatteavregningene.
Arbeidsgiverkontroll innenfor lønnsområdet er også den kommunale skatteoppkrevers ansvarsområde.

Telefon: 38357800

skatt