Formål

Å formidle behandling og/eller oppnå rusmestring og fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv med utgangspunkt i brukeren sine ressurser, ønsker og mål. Rusarbeid omfatter individuell hjelp ut ifra behov som kommer fram i søknad og kartleggingssamtale.

Ruskonsulenten kan være til hjelp overfor arbeidsgiver, NAV og andre. Det kan også formidles hjelp til rusbehandling på annet nivå.

Kontakt

Vi er tilgjengelig alle hverdager fra kl. 08.00 - 15.00. 

Telefon: 915 12 144

Brukerutstyr

Hægebostad kommune deler ut brukerutstyr til innbyggere i kommunen som injiserer rusmidler, som er et lovpålagt tilbud i alle landets kommuner. Utdeling av brukerutstyr er et tiltak som bidrar til å redusere skader knyttet til rusbruk, som feks. smittsomme sykdommer, i tillegg til økt kontakt mellom brukere og hjelpeapparatet. 

Hvem deler ut brukerutstyr?

  • Psykisk helse & rus tjenesten, hjemmesykepleien og den kommunale NAV-tjenesten 

Hvor deler vi ut brukerutstyr?

  • NAV-kontoret, psykisk helse & rus kontoret, og hjemmesykepleie. 
  • Adresse: Ola Garsonsvei 6, 4596 Eiken, i kjelleren ved helse- og sosialsenteret. 

Når deler vi ut brukerutstyr?

  • Torsdager mellom kl. 10.00 - 12.00. 

Til pårørende

Vi tilbyr også samtaler til pårørende berørt av rus. Kontakt: 915 12 144, hverdager mellom 08:00-15:00