Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rullering av trafikksikkerhetsplan 2020 - 2021

HØRING AV NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2020-2022

Med bakgrunn i mottatte innspill fra innbyggere, skoler og barnehager, FAU, Velforeninger m.fl har det blitt utarbeidet et forslag til ny Trafikksikkerhetsplan for

perioden 2020-2022. Denne legges nå ut til høring, med høringsfrist: 20.12.2020. Har du gode innspill eller kommentarer til høringsforslaget  sendes disse skriftlig til:

post@haegebostad.kommune.no. E-posten må merkes med «Høring TS-plan».

Mvh Plan og Drift

trafikk
1