Det vil i sommer være få ansatte tilstede på kommunehuset. Det anbefales at det avtales tid med saksbehandler i god tid i forveien, da tjenestetilbudet vil være redusert i hele sommer. Det kan være det skjer endringer som gjør at vi må holde stengt noen dager.