I hele vinterferien uke 8 er kontoret stengt for drop-in og fysiske møter som ikke er avtalt på forhånd. Har du fått melding om et møte med din veileder, skal du derfor fortsatt møte til dette som avtalt. 

Er du i akutt mangel på mat og det aller mest nødvendige, kan du ringe vår bakvakt på telefon 979 99 527. Du kan også søke om nødhjelp via nav.no/sosialhjelp, eller ringe oss via Kontaktsenteret på 55 55 33 33. Har du andre henvendelser som ikke haster, oppfordrer vi til å vente. 

Kontoret har normal åpningstid med drop-in klokka 10:00-12:00 fra og med mandag 27 februar.