Dersom du har behov for veiledning eller bistand rundt statlige ytelser kan du henvende deg et av de andre NAV-kontorene i Lister, f.eks i Lyngdal (hverdager kl 10-12) eller Kvinesdal (hverdager kl 12-14). På nav.no finnes det skjemaer og informasjon om de fleste spørsmål, og du kan chatte med veileder om generelle spørsmål gratis. Du kan også kontakte oss via NAVs kontaktsenter på 55 55 33 33. 

Har du behov for økonomisk sosialhjelp, finner du informasjon og søknadsskjema på kommunens hjemmeside. Har du et akutt behov kan du kontakte saksbehandler for sosialhjelp, ring/sms 979 99 524 .