For å søke HC-kort må du:

  • ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander
  • kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelsen ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig medisinsk behandling

Hvem kan få HC-kort?

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere med begrenset gangevne og et reelt parkeringsproblem i forbindelse med bosted, arbeid og behandling prioriteres ved tildeling av parkeringstillatelse. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de medisinske opplysningene fra legen og parkeringsbehovet som du selv oppgir. Vi er opptatt av lik og rettferdig behandling av alle søknader.

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis!