Kommunen følger de nasjonale reglene og har ingen lokaler regler. Minner om de nasjonale anbefalingen bl.a. generelle smittevernråd og sosial kontakt, se  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Kriseledelsen anbefaler at man tar i bruk smittestopp appen.

Hurtigtester

Ikke ring legekontoret for å avtale henting av hurtigtester. Hurtigtester kan i legekontorets åpningstider hentes i inngangspartiet til legekontoret hvor det er satt ut en kasse med hurtigtester, og på kommunehuset. 

Tester du positiv på hurtigtest ta kontakt med kommunen, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/coronainfo.525632.no.html

Annet

Nasjonalt arbeides det med å forenkle registering av Covid-19 smitte og det forventes at for flere grupper vil det være mulig å registrere positiv hurtigtest selv. Dette for å minske presset på de som gjennomfører PCR tester. Kommunen vil komme tilbake med informasjon så snart en lokal løsning er på plass.

Husk som alltid å ha fokus på de smitteforebyggende tiltakene:

  1. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, selv ved milde symptomer.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte.

Se følgende link: https://www.fhi.no/publ/plakat/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/

Kriseledelsen minner om innbyggerne om å følge smittevernrådene som kan lese på følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for alle innbyggere over 18 år å få 3. dose når det har gått minimum 20 uker etter 2. dose, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

Minner om at innbyggerne selv må ta kontakt for å avtale tid til 3. dose, evt. kan man benytte seg av drop-in vaksine mandag, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

Kriseledelsen har nytt møte ved behov, og hjemmesiden blir oppdatert fortøpende.