Kommunen følger de nasjonale reglene og har foreløpig ingen lokaler regler. Minner om de nasjonale anbefalingen bl.a. generelle smittevernråd og sosial kontakt, se  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Kriseledelsen anbefaler at man tar i bruk smittestopp appen.

Nye karantene regler fra natt til onsdag 26.1.22

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

  • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden, og ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem dvs. har tilbakevirkende kraft. Se link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/testing-erstatter-smittekarantene-for-narkontakter/id2898321/

 

Registrering av positivt resultat ved hurtigtester/Selvtesting

Selvtesting ved bruk av hurtigtest kan du registrere selv, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/informasjon-om-selvtester-pcr-og-registrering-av-positivt-testresultat-av-selvtest.6485374-503301.html

Det er nok å ta 1 hurtigtest til dagen.

 

Hurtigtester

Ikke ring legekontoret for å avtale henting av hurtigtester. Hurtigtester kan hentes i inngangspartiet til legekontoret hvor det er satt ut en kasse med hurtigtester, og på kommunehuset.

Tester du positiv på hurtigtest registrer denne dersom du har mulighet til dette, se link: Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest - HÆGEBOSTAD KOMMUNE (haegebostad.kommune.no) , eller ta kontakt med kommunen, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/coronainfo.525632.no.html

 

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, og det er mulighet for alle innbyggere over 18 år å få 3. dose når det har gått minimum 20 uker etter 2. dose, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#tredje-vaksinedose.

Minner om at innbyggerne selv må ta kontakt for å avtale tid til 3. dose, evt. kan man benytte seg av drop-in vaksine mandag, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

Kriseledelsen har nytt møte ved behov, og hjemmesiden blir oppdatert fortløpende.

Annet

Kommunen er foreløpig på grønt nivå og følger de nasjonale retningslinjene i forhold til Frivilligheten og lag og foreninger. Det er utarbeidet en smittevernsveileder fra Frivillighet Norge som kan leses på følgende link: https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/kurs-og-praktisk-hjelp/smittevernveileder/