Oversikten sortert etter tema:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

 

Se også temaside om viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/