Eiken Bu og omsorgssenter

Pasienter og brukere innlagt på Eiken Bu og omsorgssenter vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av COVID-19.

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans på Eiken Bu og omsorgssenter, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Hjemmel for gjennomføring av tiltakene er forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten.

Det vil være oppslag på innganger med informasjon.

 

Avdelingene på sykehjemmet er avstengt og kun nødvendig helsepersonell skal inn.

Kommuneoverlegen

Legevakt tlf. 116 117

Fra og med tirsdag 17.3.20 kl 1500 vil Hægebostad kommune i samråd med Åseral og Lyngdal kommune tiltre den lokale legevakten som er etablert i Åseral og Lyngdal kommune (for Audnedal sine innbyggere).

Hva innebærer dette for innbyggerne i kommunen?

 • Mellom kl 0800 til 1600: Ring din fastlege / Eiken legekontor eller direkte nummer 116 117 hvis du har luftveissymptomer og/eller mistanke om koronasmitte

 • Mellom kl 1600 til 2300: Ved behov for legevakt – ring 116 117 som tidligere. Telefonen vil bli besvart av Flekkefjord legevakt som vil kontakt lokale lege. Du vil bli oppringt av lokal lege som vil avtale evt. tid og møtested med deg.

 • Mellom kl 2300 til 0800: Ved behov for legevakt – ring 116 117 som tidligere. Telefonen vil bli besvart av Flekkefjord legevakt.

Innbyggere med luftveissymptomer og/eller mistanke om koronasmitte vil bli henvist til Alcoa parken som vil bli operativ fra og med tirsdag 17. mars.

 

Ingen med luftveissymptomer må møte opp direkte verken hos fastlege, legevakt eller i Alcoa parken. Alle må ringe for vurdering og prioritering i forkant.

Eiken legekontoret i kommunen ber folk med luftveissymptomer, hoste og andre indikasjoner på aktiv sykdom om ikke å oppsøke venterom og legekontor. Ta kontakt på telefon.

Følgende råd om karantene etter reise gjelder pt:

 • Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar 2020 skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.

 • Nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 skal også være i hjemmekarantene 14 dager.

  Se https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/meldinger/omfattende-tiltak-mot-koronavirus--radene-under-oppdatering/

  Kommunen oppfordrer tilreisende hytteeiere å bli hjemme i sin hjemkommune inntil videre. Dette siden kommunens helsetjeneste er dimensjonert ut fra antall innbyggere, og kan bli svekket dersom innbyggeretallet øker pga. tilreisende.

  Helsedirektorat har fattet stenging og forbud mot:

 1. Kulturarrangementer
 2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 4. Treningssentre
 5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 6. Svømmehaller, badeland og liknende

Vedtaket gjelder i fire uker fra 12. mars 2020, med mulighet for forlengelse.

Kommunen vil på bakgrunn av dette oppfordre alle innbyggerne til å unngå å samles i privat regi. Dette for å forhindre smittespredning.

Kommunen oppfordrer å ikke kjøre opp skiløyper, åpne alpinløyper, eller tilrettelegge for samlende aktiviteter. Dette for å hindre sammenkomst av flere mennesker på samme sted som f.eks parkingsplass, toalett mv.

Skole og barnehagene

Enhetslederne for skole og barnehage vil oppdatere foreldre/foresatte forløpende. Skole, barnehagene og kulturskolen holder stengt og foreløpig frem til og med torsdag 26.03.2020

Foreldre og foresatte bes også om å passe på at hjemmeværende elever ikke søker til hverandre eller til offentlige steder hvor de vil bidra til unødige ansamlinger av mennesker.

Kommunen fraråder derfor hjemmeværende elever om å gå på besøk hjemme hos hverandre. Ta gjerne en luftetur i nærmiljøet med egne barn. Da kan gjerne også nabogutten eller nabojenta være med. Men viktig å holde avstand.

Elevene kan ellers bruke ulike digitale kanaler for å holde kontakten med hverandre.

Kommunehuset

Fra og med mandag 16. mars er kommunehuset stengt for publikum. Ta kontakt med kommunen via telefon 38 34 91 00 eller via email post@haegebostad.kommune.no Vi besvarer alle henvendelser som før, og vårt sentralbord er åpent fra kl 08.00 til kl 15.00 mandag til fredag. Møtevirksomhet er begrenset til kun helt nødvendige møter. Det innebærer at ansatte på rådhuset fortsatt ta imot personer det er gjort nødvendige avtaler med