Om undervisningen

 • Undervisningen er vanligvis organisert i enkelttimer på 25 minutter, men der det er faglig hensiktsmessig kan elevene settes sammen i grupper
 • Noen undervisningstimer kan benyttes til samspill
 • Elevene skal delta på minst en opptreden i semesteret
 • Eleven må ha tilgang til instrument slik at de kan øve. Vi forventer at de øver hjemme

Forventninger

Hva du kan forvente av oss:

 • alle faste lærere er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger og utøvere med flere års utdanning fra høgskoler i inn- og utland
 • eleven blir møtt med omsorg og respekt
 • Eleven får et utdanningstilbud, enten alene eller i gruppe som er tilpasset elevens forutsetninger
 • Dersom vi må avlyse gir vi beskjed så fort vi kan - vanligvis med en sms-melding. Vi forsøke alltid å skaffe vikar
 • Alle elever får tilbud om å delta på konserter, forestillinger og utstillinger

Hva vi forventer av deg:

 • For alle undervisningstilbud i kulturskolen stilles det krav til elevene når det gjelder arbeidsinnsats og at de møter foreberedt og i rett tid til undervisningen
 • Elever må delta på konserter
 • Er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget
 • Gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før
 • Øvingen bør være jevnlig og helst daglig

Fravær

Undervisningstimer som faller bort på grunn av elevens fravær - erstattes ikke

Er læreren forhindret fra å møte til en time, vil det i den grad det er mulig bli satt inn vikar. Dersom det ikke lykkes å skaffe vikar vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår.

Oppsigelse

Ønsker du å si opp plassen din ved Hægebostad musikk- og kulturskole, må du si opp skriftlig. Det gjør du enklest ved å sende en epost til: postmottak@haegebostad.kommune.no

Elever som slutter midt i et semester kan ikke regne med å få tilbake noe av semesteravgiften, unntatt ved helt spesielle forhold!

Frister

Frist for opptak er 1. april

Frist for utmelding er 1. desember

Lovhjemmel:

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringsloven § 13-6