Hva gjør vi?

 • koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet i Hægebostad
 • gi mennesker som ønsker å yte en frivillig innsats anledning til å gjøre dette, enten som enkeltpersoner eller som medlem i en organisasjon
 • pådriver for utøvelse av frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester

 

Om frivilligsentralen

 • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
 • Vil du treffe nye mennesker?
 • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

 

Aktiviteter/møteplasser

 • Lyttevenner, barneskolene
 • Aktivitetsvenner for personer med demens
 • Besøks-, handle-, følgevenner
 • Data-drop-in, bibliotekene 
 • Flyktnigevenner
 • Sykkelpiloter, el-sykkel 
 • Småbarnstreff, Eiken bu- og onsorgssenter
 • Språk-kafe, bibliotekene 
 • Den kulturelle spaserstokk
 • Verdensdagen for psykisk helse
 • Åpen Kafé, Snartemo Aktivitetssenter 
 • Tur Sammen
 • Middag Sammen i kafeen på Eiken bu- og omsorgssenter 
 • Handlehjelp/hjemlevering av varer (Corona-situasjonen)
 • TelefonVenn (Corona-situasjonen)
 • Bruk Håve, ungdom og trafikksikkerhet 
 • Etter skoletid - leksehjelp til ungdom
 • Støtte til flyktningfamilier

Ønsker du hjelp til noe? Eller ønsker du å bidra som frivillig?
Besøk vår hjemmeside eller kontakt oss på mail eller telefon!