Formål:

Familiesenteret er et lavterskeltilbud i Hægebostad kommune og er et tilbud til familier med barn i alderen 0-18 år.

Hva omfatter tjenesten?

Vi kan blant annet tilby foreldreveiledning, parsamtaler, råd og veiledning i forhold til grensesetting og veiledning ved samlivsbrudd. Vi tilbyr også COS veiledning

Vi jobber også mot foreldregrupper og grupper i barnehager/skoler.

Vi har god tid til å snakke sammen og vi skal vise bruker respekt og forståelse Vi har taushetsplikt.

På familiesenteret møter du:

Stine Vesterhus Larsen

Siri Syrstad

Gunn Helen Hægeland

Åpningstid

Helsestasjonen: alle hverdager kl 08:00 - 15:00