Formålet med planarbeidet er å utvide løypenettet for rekreasjonskjøring med snøscooter i kommunen, nord for den allerede godkjente løypa på Hobbesland.

Planforslag:

Beskrivelse og utredning av utvidelsen av løypenettet

Gjeldende plan fra 2017:

Bestemmelser til løypenettet

Kommmmunedelplan for snøscooterløyper

 

Merknader til planforslaget kan sendes til:

Hægebostad kommune Laukrokvegen 4, 4595 Tingvatn, eller på e-post: postmottak@haegebostad.kommune.no

Siste frist for innspill er satt til 04.11.20.

Spørsmål til høringsdokumentet kan rettes til John Ivar Bjelland 90097975 eller jib@haegebostad.kommune.no