Det er påvist ett nytt smittetilfelle av Covid-19 i kommunen ved bruk av hurtigtest, og vedkommende innbygger er satt i isolasjon. Det vil bli gjennomført PCR test for bekreftelse av smitten. Smitteveien er ukjent. Nærkontakter blir fulgt opp i tråd med nasjonale retningslinjer.

Kommunen følger de nasjonale retningslinjene i forhold testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Det vises til www.fhi.no

Minner om håndvask, og at man skal holde seg hjemme ved ny oppstått luftveissykdom, samt teste seg, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/?term=&h=1 . 

Kommunen tester ikke personer som er symptomfri med mindre det er som et ledd i oppfølging av nærkontakter