Statens naturskadeordning

Det er to hovedregler som avgjør om du kan søke om erstatning:

  1. Skaden må direkte skyldes en naturulykke:
  • Flom
  • Storm/Stormflo
  • Skred
  • Annen Naturulykke
  1. Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring
  • Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det faktisk var forsikret.

Søknader sendes til Landbruksdirektoratet.

Les mer her