Møteplan - AUGUST

Møtedato: kl. Utvalg mrk.
Torsdag 27.8 08.00 Formannskap  

 

Møteplan - SEPTEMBER

Møtedato: kl. Utvalg. mrk.
Torsdag 10. 08.00 Formannskap og administrasjonsutvalg  
Mandag 14.

15.00

Ungdomsrådene  
Mandag 14. 16.00 Rådene  
Torsdag 24. 18.00 Kommunestyre  

 

Møteplan - OKTOBER

Møtedato: kl. Utvalg mrk.
Torsdag 15. 08.00 Formannskap og administrasjonsutvalg  
Mandag 19. 15.00 Ungdomsråd  
Mandag 19. 16.00 Rådene  

 

Møteplan - NOVEMBER

Møtedato: kl. Utvalg mrk.
Torsdag 05. 18.00 Kommunestyre Budsjettpresentasjon
Torsdag 19. 08.00 Formannskap  
Torsdag 26. 08.00 Formannskap  

 

Møteplan - DESEMBER

Møtedato:  kl. Utvalg mrk.
Torsdag 3. 08.00 Formannskap og administrasjonsutvalg  
Mandag 7. 15.00 Ungdomsråd  
Mandag 7. 16.00 Rådene  
Torsdag 10. 18.00 Kommunestyre  
Torsdag  17.     18.00 Kommunestyre Budsjettbehandling og julemiddag (frivillig etter påmelding)