Informasjon fra Eiken legekontor:

Vi er så heldige at Henriette Pettersen har takket ja til å jobbe hos oss. Hun skal jobbe som fastlege, samt ha ansvar for institusjon og være stedfortreder for kommuneoverlege ved behov. I tillegg jobber Tom Nordstrøm hos oss slik at vi nå har god legedekning i kommunen.  Dersom dere ønsker å bytte fastlege finnes nødvendig informasjon om bytte her: Om bytte av fastlege - Helsenorge

 

 

 

Vi har endrede åpningstider på telefonen, men legekontoret har samme åpningstider

  • Legekontor: mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00.
  • Åpningstid telefon: 08.30 - 11.30 og 12.30 – 14.30
  • Hvis behov for akutt legehjelp, tast 2, da kommer du gjennom til legesenteret fra 08.00 – 15.00
  • Ved behov for øyeblikkelig hjelp: Ring 113

 

Vi ber alle innbyggere respektere at dere kun må taste 2 hvis det IKKE kan vente til ordinær åpningstid. Reseptbestilling, timebestilling, prøvesvar osv vil ikke bli behandlet utenom ordinær åpningstid på telefonen.

 

 

Legevakt:

  • Ved behov for lege mellom kl. 15.00 og 08.00 og i helger/høytider, må man ta kontakt med legevakt på tlf. 116 117. (For øyeblikkelig hjelp, ring 113.)

 

 

Fraværsattester til skoleungdom:

  • Skoleungdom som trenger legeattest for fravær ringer legekontoret for å få registrert fraværet den dagen de er borte fra skolen grunnet sykdom.  Attest får de når de vet antall dager de trenger for, og ringer og opplyser dette.  Pris for attest er pr i dag kr. 130,-

 

Coronavaksine:

Ta kontakt med legekontoret dersom dere ønsker oppfriskningsdose.

 

 

 

Telefonnummeret til legekontoret er 38 34 91 90