Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Løypenett for snøscooter

Offentlig ettersyn, utvidelse av løypenette for rekreasjonskjøring med snøscooter

Hægebostad kommune vedtok i formannskapsmøte den 14.11.2019 å konsekvensutrede og legge ut utvidelse av løypenettet i kommunedelplan for snøscooterløyper i Hægebostad kommune til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a.

Snøscooter i terrenget

Offentlig ettersyn, utvidelse av løypenette for rekreasjonskjøring med snøscooter

Hægebostad kommune vedtok i formannskapsmøte den 14.11.2019 å konsekvensutrede og legge ut utvidelse av løypenettet i kommunedelplan for snøscooterløyper i Hægebostad kommune til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovens § 11-14. og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4a.

1