Når skal kriseteamet varsles?

Kommunens kriseteam skal varsles ved krisesituasjoner som ulykker, epidemier, leteaksjoner av dramatisk karakter, spesielle dødsfall, hendelser som kan framkalle frykt og lignende.

Kontakt:

Nr. Navn: Arb.sted: Mobil
1 Leder, Linda Bråtveit Helsestasjonen 91 68 09 69
2 Siri Syrstad Psykiatritjenesten 41 44 43 88
3 Gunn Helen Hægeland Helsestasjonen 90 58 78 18    
4 Jerry Brastad enh.leder helse og sos. 97 12 01 67
5 Kjetil Jonasmo Eiken skule  
6 Ann-Margreth Håland Kommuneoverlege  
7 Bernt  Rune Sandrip Prest  
8 Svein K. Tjomsland Politi