Hægebostad kommune har mottatt henvendelse om bosetting av 15 flyktninger i 2022 fra IMDI (integrerings- og mangfolds direktoratet).

Kommunestyret gjorde vedtak 31.03.22 at de er positive til å bosette inntil 50 flyktninger i 2022 under forutsetning av kapasitet.

Foreløpig er det da 15 personer som vi regner med ganske sikkert skal bosettes(alt ettersom hvordan flyktningstrømmen til Norge utarter seg). Vi vet foreløpig ikke hvem (alder/familier/enslige etc), eller tidspunkt for når disse skal ankomme Hægebostad kommune. Det gjøres egne avtaler mellom IMDI og kommunen, når IMDI har klare personer til oss. Kommunen venter nå på brev fra IMDI med konkrete personer som får Hægebostad som bosettingskommune

Det er per dags dato kun et lite fåtall personer(ukrainske) som til nå er bosatt i kommune-Norge. Korkehalsen før dette skjer er at de må gjennom registreringen hos politi, de må få oppholds vedtak hos UDI og de skal også gjennom en kartleggingsprosess. Dette har tatt noe tid da de ulike enhetene ikke har hatt tilstrekkelige ressurser. I tillegg er det ikke ankommet så mange flyktninger i Norge til enda. Rundt 10 000 har til nå søkt asyl.

Kommunen har mottatt mange henvendelser fra innbyggere om ulike måter de kan bidra kommunen med i dette arbeidet. Vi har mottatt over 30 boliger/leiligheter i tillegg til tilbud om utstyr/møbler, språkressurs. Dette er vi veldig takknemlige for. Kommunen er avhengig av frivilligheten og kommunens innbyggere for at flyktningene skal bli integrert og få det best mulig her i kommunen.

Det opprettes en egen facebook side Frivillige for flyktninger i Hægebostad | Facebook. Denne siden er det Hægebostad frivilligsentral og flyktningtjenesten som står for. Her vil det bli lagt ut behov og lignende som måtte oppstå. 

Det ble holdt møte mellom kommunen/frivilligsentralen med lag og foreninger 30.03.22m under kan du lese referatet: 

Referat fra møte med lag og foreninger 300322.pdf