Smittevernregler ved bruk av møterom i kommunale bygg (Covid – 19, koronavirus)

 • Møteleder er ansvarlig for møtet og er kjent med smittereglene, samt har oversikt over hvem som deltar på møtet og kan svare ut for dette i inntil 10 dager etter møtet.

 

 • Alle skal bruke hånddesinfeksjon ved inngangen. Hånddesinfeksjon holdes av arrangøren.

 

 • Husk god hånd og hosthygiene. Hold avstand minimum 1 meter. Familiemedlemmer fra samme husstand kan sitte sammen. En gjør oppmerksom på at dersom avstand mellom to personer er mindre enn 2 meter i mer enn 15 minutter vil alle havne i karantene dersom smitte blir oppdaget.

 

 • Møteleder er ansvarlig for å rengjøre punkter etter bruk (bordflater, stoler, dørhåndtak, brytere, dispensere, kraner, fjernkontroller, pc/data utsyr ol.) Bruk ferdig blandet rengjøringsmiddel og papir eller mikroklut (desinfeksjon med sprit og klor forbeholdes situasjoner med smitterisiko).

 

 • Blir det ekstra avfall som utfall av møtet skal møteleder rydde dette til anvist tømmested.

 

 

Det er viktig at alle sammen fortsetter dugnaden for å hindre smittespredning!

 

Ann-Margret Haaland                                                                                                                    Randi A Eilertsen

Kommuneoverlege                                                                                                                       Renholdsleder

Smittevernregler ved bruk av gymsal med garderobebruk/ bruk av treningsutstyr

Innmelding av arrangement

 • Det skal være en navngitt ansvarlig for arrangementet som er kjent med smittevernreglene og som ser til at disse blir fulgt.
 • Maks tillatt antall personer i treningsgrupper er 20.
 • Alle arrangementer skal være meldt inn og godkjent av Teknisk Drift med kontaktinformasjon til ansvarlig arrangør.

Protokoll

 • Alle skal skrives inn og ut av treningsprotokoll eller smitteansvarlig krysser av på oppropsliste. Listen skal for hver bruksdag leveres til Servicekontoret. Listen merkes med «Smittesporing» og sendes på e-post til: post@haegebostad.kommune.no

Den oppbevares i 10 dager og makuleres.

Hallens beskaffenhet

 • Det kan på grunn av disponering av renholdsressursene oppleves at hall/sal ikke er rengjort når man kommer til trening. Det vil i tilfelle være leier som må klargjøre salen til sitt bruk.Det må minimum gjennomføres punktvask hvis man er først etter skolens bruk. Dvs. berøringspunkter og overflater som dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap vaskes. Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av antall personer og kontakthyppighet. (Bruk ferdigblandet rengjøringsmiddel og mikroklut eller papir) Ved stasjonstrening skal kontaktpunkter på treningsutstyret vaskes på lik linje med øvrig punktvask.

Avstand og hygiene

 • Ved individuell trening: De som trener må holde minst 1 meter mellom hverandre til enhver tid, men minst 2 meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter slik som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.
 • Ved kontaktidrett: Etter 12. oktober 2020 er det åpnet for kontaktidrett drevet av personer over 20 år, dersom det drives som organisert breddeidrett. Vi tolker det til å være breddeidrettsaktivitet i regi av idrettslaget. Det er da tillatt med kontakt under treningsøkta i den grad idrettsaktiviteten krever det. Utover dette skal man holde 1 m avstand – bl.a. under pauser og i garderober.
 • Alle skal gjennomføre hånddesinfeksjon ved inngang til treningslokalet. Hånddesinfeksjonsmiddel holdes av arrangøren.
 • Ribbevegg skal ikke benyttes
 • Det må unngås kø ved inngang, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.
 • Det skal være tilstrekkelig vakthold i garderober slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak.

Renhold og punktvask

 • Etter trening skal berøringspunkter og overflater som dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap vaskes. Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av antall personer og kontakthyppighet. (Bruk ferdigblandet rengjøringsmiddel og mikroklut eller papir)
 • Ved stasjonstrening skal kontaktpunkter på treningsutstyret vaskes på lik linje med øvrig punktvask.
 • Gulvet moppes med utstyr som er satt tilgjengelig.

Etter trening

 • Håndhygiene skal utføres før og etter økten. (Hånddesinfeksjonsmiddel må anskaffes av leietaker)
 • Alt avfall skal fjernes og bringes til anvist sted.
 • Alt treningstøy/sko fjernes etter trening.
 • Vi gjør oppmerksom på at dersom avstand mellom personer er mindre enn 2 meter i mer enn 15 minutter, vil alle havne i karantene dersom det oppdages smitte.

Det er viktig at alle sammen forsetter med dugnaden for å hindre smittespredning!

 

Ann-Margret Haaland                                                           Randi A Eilertsen

Kommuneoverlege                                                                Renholdsleder

Versjon 19.10.20

Smittevernregler ved bruk av lokaler til øving med musikkorps

 • Det skal være en navngitt ansvarlig for arrangementet som er kjent med smittevernreglene og som ser til at disse blir fulgt.
 • Alle arrangementer skal være meldt inn og godkjent av Teknisk Drift med kontaktinformasjon til ansvarlig arrangør.
 • Hold som hovedregel minst 1 meter mellom alle deltagere til enhver tid. Skoleelever som tilhører samme kohort kan, hvis nødvendig, holde kortere avstand. Den smittevernansvarlige må påse at avstandsreglene overholdes.
 • Håndhygiene skal utføres før og etter økten. Hånddesinfeksjonsmiddel holdes av arrangøren.
 • Alle skal skrives inn og ut av en øvingsprotokoll eller den smitteansvarlige krysser av på oppropsliste. Listen skal for hver bruksdag leveres til Servicekontoret. Listen merkes med «Smittesporing» og sendes på e-post til: post@haegebostad.kommune.no

Listene oppbevares i 10 dager og makuleres.

 • Det må unngås kø ved inngang, toaletter og ved de ulike øvingsarenaer.
 • Det skal være tilstrekkelig vakthold i pauser slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak.
 • Det er kun tillatt å spille på / håndtere sitt eget instrument.
 • Håndkle eller papir legges på gulvet for utblåsning av kondensvannet.
 • Alt avfall fjernes og bringes til anvist sted.
 • Før og etter øving skal berøringspunkter og overflater som dørhåndtak, trappegelendre, toalettseter, kraner, dispensere og stoler vaskes. Kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppig avhengig av antall personer og kontakthyppighet. (Bruk ferdigblandet rengjøringsmiddel og mikrofille eller papir).
 • Gulvet moppes med utstyr som er satt tilgjengelig.
 • Vi gjør oppmerksom på at dersom avstand mellom personer er mindre enn 2 meter i mer enn 15 minutter vil alle havne i karantene dersom det oppdages smitte.

 

 Det er viktig at alle sammen forsetter med dugnaden med dugnaden for å hindre smittespredning!

 

                   

 

Ann-Margret Haaland                                                                                                                    Randi A Eilertsen

Kommuneoverlege                                                                                                                        Renholdsleder