Kommunestyret gjennomfører møte 2.7.20 ved bruk av Teams, se saksliste på følgende link: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/haegebostad/Meetings/Details/203155.

Dersom du ønsker å følge møtet vil det være mulig å følge dette fysisk i kommunestyresalen torsdag 2.7.20 fra kl 1600.