Kommunen ønsker å ha en oversikt over antall og hvem som er i karantene i Hægebostad kommune i forhold til retningslinjene fra folkehelseinstituttet. Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

Bakgrunnen for dette er vi ønsker å forberede kommunens helsetjeneste i forhold til å kartlegge omfanget, og behovet som kan oppstå i forbindelse med Covid-19 pandemien. Kommunen vil behandle opplysningene i tråd med gjeldene lovverk, og opplysningen vil bli slettet når behovet for opplysningene ikke lengre er tilstede. Det er frivillig å gi opplysningene til Hægebostad kommune.

Kommunen ønsker å få til sendt følgende opplysninger på epost til  linda.bratveit@haegebostad.kommune.no telefon: 916 80 969.

  • Navn
  • Alder
  • Kjønn
  • Telefonnummer
  • Hvorfor er du i karantene? Reise, nærkontakt med smittet personer m.v.
  • Når ble karantenen iverksatt?
  • Har du symptom?
  • Bor det flere i husstanden?