informasjon

Alle som er i karantene skal forholde seg til gjeldende karanteneregler fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Alle skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.