Program:

 

Tema

Hægebostad kommune v/Ordfører

Innledning

NVE v/Brit Torill Haugen (Teams)

Regelverk og behandling av søknader om små og mikrokraftverk

Statsforvalteren v/Pål Alfred Larsen

Behandling av søknader med spesielt fokus på vurderinger knyttet til verneverdier

Agder Energi v/ Rolf Håkan Josefsen

Tilknytting til strømnettet

Småkraftkonsulent/utbygger

Erfaringer fra tidligere søknadsprosesser

 

Oppsummering/avslutning

 

Eventuelles spørsmål eller ytterligere informasjon rundt dette kan rettes Hægebostad kommune ved John Ivar Bjelland tlf. 900 97975