Kommunen har ingen påviste smittetilfeller av Covid-19 pr 04.02.2021, og kommunen kjenner ikke til at det er personer i karantene. Det er p.t. mange som tester seg, og husk at terskelen for å teste seg er lav.  

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Kommuneoverlegen gir foreløpige lokale anbefalinger angående fritidsaktiviteter for barn/unge under 20 år i Hægebostad kommune:

  • For organisert fritidsaktivitet innendørs anbefales max 20 deltakere + det antall ledere som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten
  • Det anbefales å ikke samles på tvers av kommuner. Med unntak av ungdom som går på Byremo Ungdomsskole og som tilhører Hægebostad og gamle Audnedal kommune
  • På utendørsarrangement er antallsgrensen 200 – hvis man holder 1 m avstand i alle situasjoner og ellers overholder smittevernregler. Det må være en smittevernansvarlig + registrering av deltakere
  • Skole-kohorter anbefales så langt det er mulig
  • Trosopplæring er definert som en organisert fritidsaktivitet

For øvrig vises til folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

Vaksinering i kommunen

Kommunen har hittil vaksinerte 54 personer denne uke, og fortsetter vaksinering neste uke med 18 nye vaksinedoser. Det er forventet at kommunen vil motta nye og økende antall doser med vaksine hver uke utover våren.

Smittestopp app

FHI anbefaler å ta i bruk Smittestopp appen. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.