Det er ingen påvist smitte i kommunen pr. 13.08.2020 av Covid-19. Totalt er det tatt ca 110 smitteprøver i forhold til Covid-19 i kommunen, og antall prøvetakninger er økende.

Vedr. skolestart

Det er skolestart mandag 17.8.20, og skolene arbeider etter de smittevernråd som er gitt av helsemyndighetene.

Det har vært forespørsel fra lag og foreninger om lån av skolelokaler. Pga. økt krav om renhold, dvs. redusert renholds kapasitet pga. covid-19 pandemien, må man prioritere drift av skolene foran utlån av skolelokaler som medfører økt renhold. Skolelokaler vil derfor inntil videre ikke bli utlånt til lag og foreninger 

Reiser

Regjeringen anbefaler nå å unngå unødvendige reiser til utlandet. Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/ skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten vil kunne endre seg raskt.  

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Derfor er god hygiene et viktig tiltak for å begrense smitte i befolkningen.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte, se følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/