Hvordan gjennomføre en sammenkomst på privat sted:

  • Det bør være minst én meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme husstand eller samme barnehage- eller barneskolekohort.
  • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
  • Alle som er til stede må være friske.
  • Ikke inviter flere enn du har god plass til.
  • Ha oversikt over hvem som er på stedet til enhver tid.
  • Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

For mer informasjon se følgende link: https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/#sammenkomst-pa-privat-sted

Smittesituasjonen pr. 14.12.20:

Det er ingen påvist smitte av Covid-19 pr 14.12.20 i Hægebostad kommune. Kommunen har 1 person i karantene som er blitt definert som nærkontakt.