Informasjon vedr. Covid-19 pandemien

Det er ingen påvist smitte i kommunen pr. 20.07.2020 av Covid-19. Totalt er det tatt ca 80 smitteprøver i forhold til Covid-19 i kommunen.

Råd for ferie og reise

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Spørsmål knyttet til smittevernråd?

Det skjer stadig små og store endringer i smittevernrådene på folkehelseinstituttet sine sider, og det anbefales derfor å følge med følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Kommunen minner om at det fortsatt er en maksgrense på 20 personer knyttet til private sammenkomster, se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand#private-sammenkomster-bor-folge-reglene-for-antall-deltakere-og-avstand