Informasjon fra beredskapsgruppe smittevern vedr. Covid-19 pandemien

Det er ingen påvist smitte i kommunen pr. 07.07.2020 av Covid-19. Totalt er det tatt ca 75 smitteprøver i forhold til Covid-19 i kommunen.

 

Råd for ferie og reise

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

De generelle rådene for smittevern er

1.    Syke personer skal holde seg hjemme

2.    God hygiene 

3.    Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Se for øvrig følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Generelt fraråder Utenriksdepartementet alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Unntak fra 15. juni for områder i Norden med lav smittespredning og unntak fra 15. juli for land i Schengen og EØS med lav smittespredning. Du kan reise fritt i Norge, se https://helsenorge.no/koronavirus/reise

 

Spørsmål knyttet til smittevernråd?

Det skjer stadig små og store endringer i smittevernrådene på folkehelseinstituttet sine sider, og det anbefales derfor å følge med følgende link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/