Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

INFORMASJON TIL HUSEIERE I FORBINDELSE MED UTSKIFTING AV KOMMUNALE VANNMÅLERE

Publisert , Oppdatert 08. november 2023
vannmåler

Hægebostad kommune vil i nær framtid starte arbeidet med å skifte ut de eldste vannmålere i bolighus og hytter, samt næringsbygg. Bytte av vannmålerne dekkes av grunnbeløpet som kreves inn årlig for leie av vannmåler. Kommunen dekker derfor kostnadene for ny vannmåler (inkl. plombering) og arbeidet med utskifting av selve måleren. 

Årets utskifting (2023) av vannmåler er planlagt gjennomført i perioden uke 45 til og med uke 47 nå i høst.

Kommunen har siden starten med kommunal vannforsyning (fra 1978) hatt krav til at det skal være stoppekran før vannmåleren. I 1990 ble videre utarbeidet en gjeldene Norm for bygging av stikkledninger ved tilkobling til kommunale vann- og kloakkledninger (se vedlegg). Denne viser hvordan tilkoblingen til kommunal vannforsyning skal utføres. Her er det krav til utvendig stoppekran m/teleskoprør og innvendig stoppekran før vannmåleren. I tillegg er det i normen også satt opp stoppekran etter vannmåleren hvis det ikke er sluk i rommet hvor vannmåleren er plassert. 

Oppsummert: 

  • Bygg ferdigstilt før 1990 skal han min. en stoppekran før vannmåleren
  • Bygg fra 1990 og nyere skal ha både utvendig- og innvendig stoppekran før vannmåleren

Dersom utskifting av vannmåleren gir merarbeid for rørlegger utenom selve målerbytte vil merkostnadene måtte bekostes av huseier etter avtale direkte med rørlegger.

For å få til et effektivt vannmålerskifte ber vi derfor om at alle huseiere finner ut hvor boligens stoppekraner er montert og klargjør disse for bruk før rørleggeren kommer.

Det er ERV Teknikk AS som har fått oppdraget med å skifte ut vannmålerne i Hægebostad kommune og de boligene som er berørt av årets vannmålerskifte vil i nær framtid bli kontaktet av ERV for avtale. Arbeidet er planlagt utført innenfor ordinær arbeidstid mellom 07.00 og 15.00 på hverdager (man-fre). Telefon ERV Teknikk AS: 458 04 800

De boligene som skal skifte vannmåler nå i høst vil bli varslet om dette med en egen SMS-melding til huseier.

Ta kontakt med kommunen hvis det eventuelt er spørsmål til dette.

Plan og Drift

Hægebostad kommune

Bilder

Norm for bygging av stikkledning ved tilkobling til kommunale vann- og kloakkledninger