Hjem til jul?

Det er nå anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands, men reiser hjem til jul kan være viktig for mange og kan derfor gjennomføres. Dersom du reiser fra et område med høy smitte til et område med lav smitte bør du ta forhåndsregler i 10 dager etter ankomst:

  • Reduser antall nærkontakter.
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
  • Vær særlig nøye med hånd- og hoste hygiene.
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan ha vært utsatt for smitte.

For informasjon se helsenorge;  https://www.helsenorge.no/koronavirus/jul/

Juleråd

Regjeringen har laget nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. Det anbefales fortsatt å begrense sosial kontakt med andre mennesker. Hovedregelen er fortsatt inntil 5 gjester, men på to av dagene i julen f.eks. juleaften og nyttårsaften kan du invitere inntil 10 gjester hvis dere kan holde minst 1 meter avstand. For mer informasjon se link: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/julerad/id2788500/