Kommunen definerer den ekstraordinære situasjonen som over. Kommunens kriseledelse vil ikke aktiviseres før vi eventuelt får et nytt lokalt utbrudd. Kollemo skole vil omtrent som alle andre enheter driftes som før smitteutbruddet i kommunen.

Alle som har sittet i isolasjon i kommunen er nå friskmeldte, og kan delta i samfunnet som alle andre innbyggere i kommunen.

Norge er derimot fremdeles rammet av pandemien. Det er fortsatt strenge nasjonale retningslinjer. Husk å følge reglene, se folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  Hold avstand. Vask hender. Ta hensyn

Hjem til jul?

Det er nå anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Reiser hjem til jul kan være viktig for mange og kan derfor gjennomføres. Dersom du reiser fra et område med høy smitte til et område med lav smitte bør du ta forhåndsregler i 10 dager etter ankomst:

  • Reduser antall nærkontakter.
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
  • Vær særlig nøye med hånd- og hoste hygiene.
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer.
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan ha vært utsatt for smitte.

For informasjon se helsenorge;  https://www.helsenorge.no/koronavirus/jul/

Kommunens anbefalinger for sammenkomster og arrangementer er nå i tråd med gjeldene nasjonale anbefalinger og forskrifter, se link:  https://www.haegebostad.kommune.no/nye-retningslinjer-for-arrangementer-og-sammenkomster.6345175-525632.html

Dersom du ønsker å teste deg ringer du til Eiken legekontor på hverdager mellom kl 0800-1500 på telefon: 38 34 91 90 for å avtale tid.

Arbeidet til kriseledelsen vil bli overtatt av beredskapsgruppe smittevern som vil ha ukentlige møte fra og med neste uke. Ny informasjon vil bli lagt ut ved behov på kommunens hjemmeside.