Kommunen følger de nasjonale reglene og anbefalinger, se følgende link: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Kriseledelsen anbefaler at man tar i bruk smittestopp appen.

Hva gjelder for den som tester positivt på hurtigtest for Covid-19:

Se link: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Tester du positiv på hurtigtest registrer denne dersom du har mulighet til dette, se link: Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest - HÆGEBOSTAD KOMMUNE (haegebostad.kommune.no) eller ta kontakt med kommunen, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/coronainfo.525632.no.html

Ikke ring legekontoret for å avtale henting av hurtigtester. Hurtigtester kan hentes i inngangspartiet til legekontoret hvor det er satt ut en kasse med hurtigtester, og på kommunehuset.

Kriseledelsen viser til at de som skal hente hurtigtester ikke tar flere enn det de trenger i forbindelse med det testregimet de er inne i. Kommunen har ikke har flere tester enn nødvendig, og vil man teste seg for sikkerhetsskyld, må man kjøpe testen selv. Det er heller ikke hensiktsmessig å ta mer enn en test om dagen.

Vaksinering

Kriseledelsen oppfordrer til vaksinering, se link: https://www.haegebostad.kommune.no/vaksinering.568085.no.html

Kommunale tjenester

Pga. høyt smittetrykk er det høyt sykefravær ved flere enheter, og driften ved enhetene tilpasses situasjonen så langt det er mulig. Det er mange vikarer ved enhetene, og andre ansatte er fleksible i forhold til kommunens høye smittetrykk.    

Kriseledelsen har planlagt nytt møte på torsdag 10.2.22.