Kommunen følger de nasjonale reglene og anbefalinger, se følgende link: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Kriseledelsen anbefaler at man tar i bruk smittestopp appen.

 

Hva gjelder for den som tester positivt på selvtest for Covid-19:

Du må være i isolasjon i 4 døgn fra du fikk symptomer. Har du ikke symptomer må du være i isolasjon i 4 døgn fra testdato. Du må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater for å avslutte isolasjon. 

Du er selv ansvarlig for å informere din arbeidsplass/skole og dine nærkontakter fra siste 48 timer før symptomdebut/test.

Har du tre vaksinedoser eller 2 doser og gjennomgått Covid-19 sykdom siste 3 mnd. skal du ikke ta bekreftende PCR test. Alle andre må bestille bekreftende PCR test på teststasjonen. 

Følgende anbefalinger gjelder:

For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære:

- Det er ikke krav om karantene.

- Det anbefales daglig selvtest i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede. De bør også ta selvtest daglig i isolasjonsperioden dersom det ikke er mulig å unngå kontakt, til sammen 9 dager.

- Det er unntak for barn i grunnskolealder eller yngre. For dem anbefales kun test ved symptomer.

- Det anbefales bruk av munnbind innendørs på offentlige steder, og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Dette kommer i tillegg til det generelle påbudet om munnbind der man ikke kan holde 1m avstand.

 For andre typer nærkontakter:

- Det er ikke krav om karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

- Kun personer med symptomer anbefales å teste seg.

 For mer informasjon se:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

Hurtigtester

Ikke ring legekontoret for å avtale henting av hurtigtester. Hurtigtester kan hentes i inngangspartiet til legekontoret hvor det er satt ut en kasse med hurtigtester, og på kommunehuset.

Tester du positiv på hurtigtest registrer denne dersom du har mulighet til dette, se link: Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest - HÆGEBOSTAD KOMMUNE (haegebostad.kommune.no) eller ta kontakt med kommunen, se følgende link: https://www.haegebostad.kommune.no/coronainfo.525632.no.html

Kriseledelsen viser til at de som skal hente selvtester ikke tar flere enn det de trenger i forbindelse med det testregimet de er inne i. Kommunen har ikke har flere tester enn nødvendig, og vil man teste seg for sikkerhetsskyld, må man kjøpe testen selv. Det er heller ikke hensiktsmessig å ta mer enn en test om dagen.

Ny oppdatert smittevernveileder fra Frivillighet Norge pr 01.02.22:

https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/kurs-og-praktisk-hjelp/smittevernveileder/hold-meteren/

 

Kriseledelsen har planlagt nytt møte på mandag 7.2.22.