Gleden over å bruke seg selv er den betalingen vi får

  • Vil du være med på å sette dine egne og andres ideer ut i livet?
  • vil du starte en aktivitet?
  • vil du treffe andre mennesker?
  • vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

Frivilligsentralen trenger dine ressurser og din kompetanse

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig