Formål:

Hørselskontakten bistår deg som har nedsatt hørsel, slik at du kan fungere så godt som mulig i dine omgivelser. Tjenesten skal være bindeledd mellom deg, kommunehelsetjenesten og fagpersonell ved SSHF og NAV Hjelpemiddelsentralen og bidra til at du som er hørselshemmet får en bedre hverdag.

 

Kriterier

At du er hørselshemmet.

Har du mistanke om at du har et hørselsproblem, er det viktig at du søke profesjonell hjelp.Viser det seg at du kan ha nytte av et høreapparat, og du selv er motivert for å begynne med det, skal du og audiografen velge det høreapparatet som passer best for deg.

Tjenesten omfatter:

  • Vurdere behov for tekniske hørselshjelpemidler og hjelpe deg til å søke etter disse

  • Gi tilbud om hjemmebesøk

  • Følge opp og veilede deg i bruken av hjelpemidler

  • Gi opplæring, hjelp og informasjon om enkelt vedlikehold av hjelpemidler til brukere og personal, også i institusjon.

  • Ha kontakt med Hørselssentralen og NAV Hjelpemiddelsentralen med tanke på oppfølgende kontroller o.s.v. 

    Kontakte hjelpemiddelsentralen ved feil på hjelpemidler eller ved andre problemer