Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mindre endring kommunedelplan Tingvatn snartemo

Kommunestyre har behandlet saken i møte den 18.06.20 sak 47/20.

Følgende vedtak ble fattet:

Hægebostad kommune godkjenner i henhold til  plan- og bygningslovens § 11-17 endringer i kommunedelplan for Tingvatn – Snartemo, med tilhørende bestemmelser og plankart.

 

Plankartet vil bli oppdatert med nummerering av næringsområdene i henhold til vedtaket og lagt inn i kommunens planregister, så snart det er utført av våre konsulenter

Dokumentene ligger i kommunens planregister: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4226/gl_planarkiv.aspx?planid=90600

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 03. juli 2020