Hva omfatter tjenesten?

- Råd og veiledning som fremmer fysisk, psykisk og sosial helse, gir trygge rammer og trygge omgivelser.
- Råd og veiledning i henhold til faglige retningslinjer.
- Undersøkelser ved helsesykepleier og lege etter faglige retningslinjer og ellers ved behov.
- Oppfølging av barn med spesielle behov.
- Hjemmebesøk til alle nyfødte av jordmor og helsesykepleier.
- Tverrfaglig samarbeid.
- Barselgruppe. Jordmor og fysioterapeut deltar sammen med helsesykepleier
- Oppfølging av flyktninger i forhold til deres helse.

 • 1- 3 dager etter hjemreise: Hjemmebesøk jordmor.
 • 1 uke etter hjemreise: Hjemmebesøk helsesykepleier
 • 2-5 uker: Vektkontroll – helsesykepleier
 • 6 uker: Helsesykepleier og lege
 • 3 måneder: Helsesykepleier
 • 4 måneder: Helsesykepleier og fysioterapeut
 • 5 måneder: Helsesykepleier
 • 6 måneder: Lege og helsesykepleier
 • 8 måneder: Helsesykepleier
 • 10 måneder: Helsesykepleier
 • 12 måneder: Lege og helsesykepleier
 • 15 måneder: Helsesykepleier
 • 18 måneder: Helsesykepleier
 • 2 år: Lege og helsesykepleier
 • 4 år: Fysioterapiobservasjon
 • 4 år: Helsesykepleier kontrollerer syn og språk.
 • 5 år: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vi følger barnevaksinasjonsprogrammet i forhold til vaksinering av barn, se:

Folkehelseinstituttet

 

Andre tjenester Eiken helsestasjon gir tilbud om:

 • Svangerskapsomsorg
 • Helsestasjon for ungdom
 • Skolehelsetjeneste
 • Reisevaksinasjon
 • Familiesenter 
 • Vi samarbeider i tillegg med jordmor, flyktningetjenesten, fysioterapeut og lege her på helsestasjonen. Ellers samarbeider vi tett med barnehager, skole og andre instanser ved behov.

Kontakt

Ledende helsesykepleier Linda Bråtveit

tlf. 38 34 91 80, mob 91 68 09 69

epost: Linda.Bratveit@haegebostad.kommune.no


Helsesykepleier Gunn Helen R. Hægeland

tlf. 38 34 91 80 mob 90 58 78 18

epost: Gunn-Helen.Rannestad.Haegeland@haegebostad.kommune.no


Jordmor Kari Ljosland

tlf.  918 66 776

epost: Kari.Ljosland@haegebostad.kommune.no