Hægebostad kommune skal dele ut ekstraordinære næringsfondsmidler tilsvarende kr 706 000 i forbindelse med Covid 19.

Første frist 13.08. Sakene behandles fortløpende i formannskapsmøtene fram til midlene er brukt opp.

Som en del av den nasjonale hjelpepakken knyttet til covid-19, har Hægebostad kommune blitt tildelt 706 000 kroner til kommunens næringsfond. Disse midlene skal fordeles videre til bedrifter og næringsorganisasjoner

Kort om ordningen

  • Tilskuddet skal gis til bedrifter eller andre næringsaktører.
  • Støtten skal i utgangspunktet ikke gå til drift.
  • Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte og til andre næringstiltak som kommunen mener er riktig for å motvirke negative virkninger av koronaviruset.

Til bedriftsutvikling kan det ytes tilskudd inntil 50 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Til samarbeidsprosjekter eller sektorutviklingsprosjekter, kan det ytes tilskudd inntil 75 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Regler om bagatellmessig støtte gjelder.

Vurdering av søknader

Bedrifter, etablerere eller næringsaktører er registrert i Hægebostad kommune.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer

b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Hvordan søke?

Send inn søknad til post@haegebostad.kommune.no 
Ta kontakt med enhetsleder Ståle Olsen
stale.olsen@haegebostad.kommune.no eller telefon 90 20 60 28 om du har spørsmål knyttet til søknaden.