Tjenester

  • Smittevernoppfølging i samarbeid med kommunelege
  • Helseundersøkelse med fokus på fysisk og psykisk helse
    • Evt. henvisning ved behov
  • Vaksinering i henhold til det norske vaksinasjonsprogrammet

Kontakt

Kontakt helsestasjonen, tlf. 383 49 180