Hægebostad kommune ønsker kontakt med helsepersonell og studenter som ikke er i arbeid, og som vil melde seg til tjeneste. 

På den måten kan kommunen få en oversikt over hvem vi kan kontakte i det tilfelle at det skulle bli behov for ekstramannskap.

Har du helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring og er villig til å bidra, vennligst ta kontakt  ved å svare her: Lenke til registreing Det er ikke nødvendig med fullstendig søknad. Vi har kun behov for å få registrert din henvendelse. Du trenger kun oppgi navn og adresse. Det er likevel nyttig dersom du oppgir din kompetanse, og når du kan være tilgjengelig.